Menu

About Us

Hakkımızda

Biz Kudüs Hukuki İlişkiler Forumu (Kudsider) olarak tarihi mirasımız ve manevi değerimiz Kudüs ve Mescidi Aksa ile ilgili çalışmalar yürütmek ve yine bu alanda hukuki haksızlıklar ile mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir derneğiz.

Amacımız:

İnsanlığın ortak mirası Kudüs’teki İslam tarihi, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak.

Adaleti tüm dünyaya yayma adına Uluslararası alanda ve ulusal düzeyde Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına; gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak.

Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek.

Dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya felaketlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara ulaşma amacı ile kurulmuştur.

Ey Müslüman, bu kurum Kudüs’ün evlatlarının yaşadığı acıların ortasında, bir zorunluluk olarak doğmuştur. Kudüs’te güçlü kalabilmek için tüm ümmetin desteğine ihtiyaç duyan, vatandaşlarının sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunabilmek adına, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu zamanda zorunlu görev bilincini omuzlarına yüklenmiştir.

Sizleri bu kutlu yürüyüşte, hayır ve iyilik yolunda bizlere katılmaya davet ediyoruz. Allahım sen bu millete, yüreğinde kudüs sevdası büyüten anneler ile, rüyasında özgür kudüs düşü gören yiğitler nasip eyle. Amin..

Vizyonumuz:

Tarihi mirasımız ve manevi değerimiz Kudüs ve Mescidi Aksa ile ilgili çalışmalar yürütmek, Kudüs ve Mescidi Aksa ile ilgili hukuki haksızlıklar ile ilgili mücadele etmek.

Misyonumuz:

İnsanlığın ortak mirası Kudüs’teki İslam tarihi, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak.

Adaleti tüm dünyaya yayma adına Uluslararası alanda ve ulusal düzeyde Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına; gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak.

Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek.

Dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya felaketlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara ulaşma amacı ile kurulmuştur.